Συστήματα Γυψοσανίδων ΔΟΜΟ - BEST Ίλιον

 
 
 
 
 
Τα συστήματα γυψοσανίδων συγκαταλέγονται πλέον στα βασικά δομικά υλικά για την σύγχρονη κατοικία, αφού προσφέρουν :

 • Εσωτερική δόμηση με υψηλές προδιαγραφές
 • Θερμομόνωση
 • Ηχομόνωση
 • Πυροπροστασία
 • Ασφαλή συμπεριφορά στο σεισμό
 • Πολύ καλή συμπεριφορά σε μηχανικές καταπονήσεις
 • Ταχύτητα κατασκευής
 • Εύκολη εγκατάσταση (και επισκευή) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Ρύθμιση της υγρασίας των εσωτερικών χώρων
 • Στεγνή και «καθαρή» κατασκευή
 • Ευκολία στην ανακατασκευή και ανακαίνιση
 • Δυνατότητα εντυπωσιακού σχεδιασμού